Jiří Loufek

Hlavní menu

Akumulační nádrže

Nabízíme akumulační nádrže od výrobců ROJEK, VAILLNAT, ATTACK A ATMOS

ROJEK 

Akumulační nádrže ROJEK typ „P“

Akumulační nádrže ROJEK typ „P“, jak už sám název napovídá, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např. kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, či solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. Akumulační nádrž umožňuje zajistit tepelnou pohodu a zároveň kvalitní provoz kotle.

 Výsledek obrázku pro akumulační rojek

Výhody:

- kotel je provozován na plný výkon (zjednodušení obsluhy)

- maximální účinnost spalování

- nižší spotřebu paliva (o 20 až 30 %), kotel jede na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti, snížení nákladů na palivo

- prodloužená životnost kotle při jeho optimálních podmínkách spalování

- uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie (kotli)

- okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby

- snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy

- u akumulačních nádrží s vestavěným výměníkem TUV přenos tepelné energie z topné vody na ohřev teplé užitkové vody, s výhodou použití v letním období, kdy lze získat teplou užitkovou vodu ohřevem z kotle

- vysoká životnost kotle a komínu

- minimální tvorba dehtů, kyselin a škodlivých emisí

- možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění (obnovitelnými zdroji)

- solární kolektory, tepelné čerpadlo, akumulační elektřina, odpadní teplo z technologie

- kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním

- možnost nízkoteplotní otopné soustavy

- pohodlné komfortnější topení a ideální optimální vyhoření paliva

- ekologičtější vytápění:

 

Nevýhody:

- požadavek na prostor pro akumulační nádrž; potřeba větší expanzní nádoby, cena

- navýšení ceny systému vytápění

 

Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky plně oddělena od zdroje tepla a může pracovat s libovolným teplotním spádem a průtokem teplonosné látky.

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je doporučena 40 - 80 l/ kW výkonu instalovaného kotle; pro akumulační způsob vytápění (komfortní provoz, občasný zátop v přechodném období) je cca. 200 - 300 l/ kW na tepelné ztráty objektu.

 

Provoz systému s akumulačními nádržemi

Po roztopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 80 - 90 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů) to může činit i několik dnů.

 

Technický popis akumulační nádrže ROJEK typ „P“

Akumulační nádrže jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotle na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů a pod.

 • Objemy nádrží 500, 800, 1000, 1500, 2000 litrů
 • Konstrukce nádrže z oceli S235JR
 • Nádrže jsou opatřeny ochranným nátěrem z vnější strany
 • PU - pěnová izolace nádrže o síle 100 mm
 • Závity s vnitřním šroubením
 • Možnost instalace topného tělesa jako záložní zdroj tepla
 • Pevnost v tlaku 3 bary
 

VAILLANT

Akumulační zásobníky allSTOR VPS /3

Multifunkční zásobníky jsou k dispozici ve variantách „exclusive“ a „plus“ o objemech 300, 500, 800, 1000, 1500 a 2000 litrů. Zatímco zásobník allSTOR exclusive se používá jako pravý multifunkční zásobník, slouží zásobník allSTOR plus v první řadě jako akumulační zásobník. Obě varianty zásobníku jsou vybaveny přípojkami pro potrubí topných systémů a kotle. Zásobník allSTOR exclusive má navíc také přípojku k připojení solární jednotky a jednotky k ohřevu teplé vody. Uvnitř zásobníku allSTOR exclusive se nachází dělící přepážka a různé tlumiče proudění a potrubí sloužící k optimálnímu a účinnému vrstvení vody shora (teplá voda) dolů (studená voda). Dělící přepážka se nachází uprostřed zásobníku, takže zóny zásobníku určené pro potřeby topení a ohřevu teplé vody jsou stejně velké. Tlumiče proudění jsou také v zásobnících varianty plus, ale nemají stejné vlastnosti. V těchto zásobnících není vnitřní dělící přepážka. To vede k tomu, že se přitékající topná vody odvádí dolů, protože „poloviční“ tlumič proudění nemůže kompletně zachytit kinetickou energii.B Energetická třída

Akumulační zásobníky allSTOR VPS /3

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 - 2000/3-7

 • Jednostěnný akumulační zásobník z kvalitní oceli, vnější plášť s ochranným nátěrem
 • allSTOR exclusive lze přímo vybavit jednotkou k ohřevu teplé vody aguaFLOW exclusive a/nebo solární jednotkou auroFLOW exclusive
 • 15 vstupních a výstupních přípojek, které jsou jednoznačně přiřazeny k různým vrstvám zásobníku: např. k solární jednotce, kotlům, topným okruhům, jednotce k ohřevu teplé vody
 • vnitřní vestavby zajišťují optimální teplotní rozvrstvení vody
 • do 8 navařených ponorných jímek lze umístit čidla nezbytná v závislosti na systému
 • 1 hrdlo na odvzdušňování
 • vysoce kvalitní tepelná izolace snižuje provozní náklady a redukuje pohotovostní ztráty na minimum

allSTOR plus VPS 300/3-5 - 2000/3-5

 • Jednostěnný akumulační zásobník z kvalitní oceli, vnější plášť s ochranným nátěrem
 • allSTOR plus jsou čistě jen akumulační zásobníky (bez předních přípojek a vnitřní dělicí přepážky), které lze alternativně vybavit solární jednotkou nebo jednotkou k ohřevu teplé vody (nezbytná montáž na zeď)
 • zásobníky allSTOR plus lze zapojit do kaskády až 3 zásobníků
 • 11 vstupních a výstupních přípojek, které jsou jednoznačně přiřazeny k různým vrstvám zásobníku: např. ke kotlům a topným okruhům
 • vnitřní vestavby zajišťují optimální teplotní rozvrstvení vody
 • do 8 navařených ponorných jímek lze umístit čidla nezbytná v závislosti na systému
 • 1 hrdlo na odvzdušňování
 • vysoce kvalitní tepelná izolace snižuje provozní náklady
 

Akumulační nádrže ATTACK HR, HRS

Akumulační nádrže ATTACK jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotle na pevné palivo.

Kombinované zásobníky ATTACK HR, HRS jsou vyrobeny z kvalitní ocele a slouží nejenom na uskladnění teplé vody pro vytápění, ale i na výrobu teplé pitné vody.

Vnější ochranný nátěr chrání před korozí. Mají optimální výkony v solárních systémech v kombinaci s kotly ATTACK DP, DPX a PELLET, při tradičním vytápění tak i při podlahovém topení.

Jsou konstruovány s vnitřním smaltovaným bojlerem, který slouží na udržení teplé pitné vody. Modely HRS s jedním pevným výměníkem byly vyvinuty pro zapojení v solárních systémech. Jsou dodávány s magnéziovou anodou a namontovanou přírubou.

Akumulační nádrže ATTACK HR, HRS

Výhody instalace s akumulačními nádržemi:

 • vyrovnání nerovnoměrného výkonu kotle a zvýšení komfortu
 • nižší spotřeba paliva – kotel pracuje na plný výkon, tedy s optimální účinností
 • vysoká životnost kotle a komína – při provozu na plný výkon je tvorba dehtů a kyselin minimální
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění (akumulační elektřina, solární zařízení)
 • možnost kombinace radiátorů s podlahovým vytápěním
 • vyšší komfort obsluhy